Skip to main content

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Marianne Cranston. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Marianne Cranston kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. Marianne Cranston streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Marianne Cranston zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Marianne Cranston kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Marianne Cranston. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Marianne Cranston wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Marianne Cranston

Contact

Marianne Cranston
06 - 22 26 03 11
info@mariannecranston.com

Lid van VZLA (Vereniging Zwarte Lichten Astrologie)